Breaking News

Tag Archives: لیکو

لیکوی معمولی

نام فارسی: لیکوی افغاننام انگلیسی: Afghan Babblerنام علمی:Turdoides huttoni لیکوها با دم دراز و پر و بال قهوه‌ای رگه‌رگه مشخص می شود و پاهای قوی دارد و منقارشان نیز قوی و قدری خمیده است .تقریبا همیشه به صورت دسته‌های کوچک دیده می شوند که دایما در میان درختها و بوته‌ها یا روی زمین در حرکت اند. روی زمین معمولا با …

Read More »