Breaking News

Tag Archives: فلامینگو-Felamingo

فلامینگو-Felamingo

نام فارسی: فلامینگوی بزرگنام علمی: Phoenicopterus ruberنام انگلیسی: Greater Flamingo فلامینگو پرنده‌ای است با پاهای دراز و منقاری خمیده و گردنی بلند خمیده، آبچر با بدنی بسیار کشیده و پر و بالی به رنگ‌های سفید و صورتی است.در پروازها پاها و گردنش کشیده و قدری پایین‌تر از سطح بدن قرار می‌گیرد. بالهایش ترکیب زیبایی از رنگهای سرخ و سیاه است. …

Read More »