Breaking News

Tag Archives: دراج

دراج

نام فارسی: دراجنام انگلیسی: Black Francolinنام علمی: Francolinus francolinus  ماکیان شکلی متوسط جثه است و جنس نر و ماده از نظر ظاهر و رنگ پر و بال متفاوت هستند. پرنده نر سیاه رنگ است روی گونه خالی سفید رنگ دارد و دور گردن طوق قرمز رنگ و روی پرها و زیر شکم با خالهای سفید پوشیده شده است. این پرنده …

Read More »