Breaking News

Tag Archives: دارکوب لوچی

دارکوب بلوچی

نام فارسی: دارکوب بلوچی نام انگلیسی:  Sind Pied Woodpecker     نام علمی : Dendrocopos Assimilis این پرنده، ۲۱ سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه دارکوب سوری است. که در ناحیه ی بلوچستان ایران، داخل نژآد پیدا کرده اندف اما اندکی کوچکتر با تارک و پس گردن قرمز است، پرنده ی نر شبیه پرنده ی جوان دارکوب سوری است، با این …

Read More »