Breaking News

Tag Archives: جغد کوچک

جغد کوچک-Little owl

نام علمی : Athene Noctua نام انگلیسی:  Little Owl     نام فارسی: جغد کوچک این پرنده ۲۲ سانتیمتر طول دارد و جغدی کوچک است. سرگرد، تارک صاف و پاهایش بلند است. در طول روز غالبا روی ساختمان ها و پایه ها ی برق و تلگراف، در فضای باز، می نشیند، تارک و پس سر، به صورت مشخصی، با خال های …

Read More »