Breaking News

پستانداران-Mamals

عکاسی از پستانداران

جربیل بزرگ-Great gerbil

عکسهای از جربیل بزرگ این حیوان از خانواده جرد میباشد واز نظر جثه از همه جردها وجربیل های ایران بزرگتر است.گوش ها کوچکند وسطح داخلی آنها از دور سیاه رنگ به نظر میرسد.دم کلفت وتقریبا به اندازه طول سرو تنه است.موهای  سیاه یا قهوه ای بلند در انتهای دم دیده می شود.رنگ موهای بدن در مناطق مختلف متفاوت است.رنگ پشت …

Read More »

جبیر-Jebeer

نام فارسی: جبیرنام علمی: Gazella bennettiiنام انگلیسی: Jebeer gazelle,Indian gazalle جـِبیر یکی از انواع آهوی بومی شبه‌قاره هند و ایران است. این حیوان در کشورهای هندوستان، پاکستان، افغانستان و ایران دیده شده‌است و بیشتر در مناطق بیابانی و گرم زندگی می‌کند.این جانور شباهت زیادی به آهو یا آهوی ایرانی (Gazella subgutturosa) دارد. مهم‌ترین تفاوت‌های آن با آهو این است که‌اندازه‌ای …

Read More »