Breaking News

خارپشت بیابانی

خارپشت بیابانی

نام فارسی: خارپشت بیابانی نام علمی: Paraechinus aethiopicus نام انگلیسی: Desert Hedgehog خارپشت بیابانی بسیار شبیه به خارپشت برانت است و مانند آن یک ناحیه لخت در وسط پیشانی دارد. خارها نازک و متراکم و به طول ۲۷ میلی‌مترند. رنگ کلی بدن این خارپشت مانند خارپشت گوش‌بلند، گندمی است. موهای زیر بدن بسیار نرمند. در ناحیه گوش، جلوی پیشانی، چانه، …

Read More »