Breaking News

چکاوک-Lark

چکاوک هدهدی

نام فارسی: چکاوک هدهدینام انگلیسی: Greater Hoopoe-Larkنام علمی: Alaemon alaudipes این چکاوک بزرگ، با پاهای بلند و پنجه پینه خاکی‌رنگ، منقاری بلند و باریک از چکاوک‌های دیگر شناخته می‌شود. پر و بالش خرمایی و با حاشیه‌ی خاکستری در روتنه و نخودی در بال‌ها دیده است. صورت و گلوی خاکستری‌اش با خط سیاه چشمی و لکه‌ی سیاه پایین گونه‌هایش، روشن‌تر دیده …

Read More »