Breaking News

عقاب خالدار بزرگ- Greater Spotted Eagle

عقاب خالدار بزرگ- Greater Spotted Eagle

نام فارسی: عقاب خالدار بزرگ (تالابی)نام انگلیسی: Greater Spotted Eagleنام علمی: Clanga (Aquila) clanga عقابی با رنگ تیره که از عقاب صحرایی کوچک تر و از عقاب خالدار کوچک، بزرگ تر بوده در نابالغی بسیار شباهت به این دو عقاب دارد اما در سنین بالاتر تفاوتهایی بین آنها پدیدار می‌شود. بالهایی پهن با هفت انگشت مشخص و بلند و در …

Read More »