Breaking News

دارکوب سوری-Syrian woodpecker

دارکوب سوری-Syrian woodpecker

نام علمی : Dendrocopos Syriacus نام انگلیسی:  Syrian Woodpecker     نام فارسی: دارکوب سوری دارکوب سوری( باغی) پرنده‌ای است بومی ایران و از پراکندگی نسبتا فراوانی برخوردار است .در جنگل های زاگرس به وفور و به میزان کمتر در جنگل های البرز دیده می شود.این پرنده، ۲۲تا ۲۳ سانتیمتر طول دارد و به رنگ سیاه و سفید با لکه ی …

Read More »