Breaking News

حواصیل هندی-Indian pond Heron

حواصیل هندی-Indian pond Heron

حواصیل هندی نام علمی : Ardeola Grayii نام انگلیسی:  Indian Pond Heron     نام فارسی: حواصیل هندی مشخصات ظاهری: این پرنده، ۴۵ سانتی متر طول دارد و از نظر اندازه و شکل تقریبا شبیه حواصیل زرد است و تنها در هنگام تولید مثل پر و بالش با حواصیل زرد تفاوت دارد. نر و ماده همشکل اند. روتنه قهوه ای بلوطی …

Read More »