Breaking News

آبچلیک دودی-Wood Sandpiper

آبچلیک دودی-Wood Sandpiper

آبچلیک دودی نام علمی : Tringa Glareola نام انگلیسی:  Wood Sandpiper     نام فارسی: آبچلیک دودی   مشخصات ظاهری: این پرنده ، ۲۰ سانتیمتر طول دارد. در پرواز شبیه آبچلیک تک زی است، با این تفاوت که سطح پشتی کمرنگ تر است. پاها زرد مایل به سبز، زیر تنه خالدار، روتنه با خال های سیاه صلیب مانند و منقارش سیاه …

Read More »
This site is protected by WP-CopyRightPro