Breaking News

نوشته ها

مصاحبه با آلن مورفی-عکاس کلاس جهانی حیات وحش

مصاحبه با آلن مورفی- عکاس پرنده در کلاس جهانی ۱-آلن، چه چیزی شما را به سمت عکاسی از پرندگان سوق داد و چرا فقط پرندگان؟ من در انگلیس و ایرلند بزرگ شدم، معمولا وقتم را در میان درختان می گذراندم. وقتی که پنج ساله پودم، والدینم برای من یک دوربین دو چشمی و یک کتاب راهنمای پرندگان خریدند. من به …

Read More »