Breaking News

عکاسی از پرندگان، نگاهی به گذشته

عکاسی از پرندگان، نگاهی به گذشته

عکاسی از پرندگان، نگاهی به گذشته به قلم “کری پرکینز” ترجمه از خواهر عزیزم نعیمه انصاری   اگر شما هم مثل من باشید، حتما نگاهی به کارهای قدیمی آرتور موریس انداخته اید و شاهد این بوده اید که به چه نتایج شگفت انگیزی رسیده است، میتوانید از فیلم استفاده کنید! نه هیچ گونه بازنگری عکس ثبت شده تا قبل از …

Read More »