Breaking News

کودکان اربعین

کودکان اربعین

حضور کودکان در پیاده روی اربعین بسیار زیبا وتاثر گذار بود.بدون شک انسانی که ناخواسته در کودکی این توفیق را  پیدا می کند که در زیارت اباعبدالله شرکت کند ،وقتی بزرگ شد بخواهد میتواند کارهای بزرگی انجام دهد.

Read More »