Breaking News

سنقرتالابی-Marsh harrier

نام فارسی: سنقر تالابی معمولی
نام انگلیسی: Western Marsh Harrier
نام علمی: Circus aeruginosus

پرنده ای است شکاری که از دیگر سنقرها بزرگتر و درشت جثه تر است. بالهای نسبتا پهنی دارد و نر و ماده آن دارای رنگ پر و بال متفاوتی هستند. پرنده نر پر و بالی به رنگ قهوه ای دارد که به ویژه در ناحیه سینه رگه رگه نخودی است. شاهپرهای اولیه مشکی، شاهپرهای ثانویه خاکستری رنگ و شانه و بالها قهوه ای رنگ می باشند. تضاد این سه رنگ در تشخیص این پرنده به خصوص در حالت پرواز کمک شایانی می کند. سر و شانه ها اغلب کمرنگ تر از بالها و پشت می باشند و معمولا رنگ کرم مایل به خاکستری دارند. دمش به رنگ خاکستری است، زیر دم نخودی رنگ است و سفیدی روی دمگاه که معمولا در دیگر سنقرها مشاهده می شود را ندارد. پاهایی زرد رنگ دارد. پرنده ماده کمی از نر بزرگتر است و پر و بالی به رنگ قهوه ای شکلاتی یکدست دارد، سر، گلو و شانه هایش به رنگ نخودی کمرنگ است. اطراف چشم پرنده ماده تیره تر است و ماده ها معمولا فاقد رنگ خاکستری بال هستند. پرنده های نابالغ شبیه ماده ها هستند اما زردی روی شانه را ندارند و تارک و گلویشان به رنگ کرم روشن است. معمولا در ارتفاع کم پروازهای تجسسی انجام می دهد. شاهپرهای اولیه اش معمولا در پرواز رو به بالا برگشته اند. در حالی که بالها را به شکل ( V ) نگاه داشته است بالبازروی می کند. این پرنده به قصد شکار طعمه، از ارتفاع کم با حرکتی ناگهانی به درون نیزار فرود می آید.

Check Also

حشره‌ خوار کوتوله

نام فارسی: حشره‌ خور کوتوله نام علمی: Suncus etruscus نام انگلیسی: Pygmy White-toothed Shrew ویژگی‌های …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *