Breaking News

Tag Archives: کربلا

تعزیه(شبیه خوانی)

تعزیه به معنای متعارف، نمایشی است که در آن واقعهٔ کربلا به دست افرادی که هر یک نقشی از شخصیت‌های اصلی را بر دوش دارند، نشان داده می‌شود.این نمایش نوعی نمایش مذهبی و سنتی ایرانی-شیعی و بیشتر دربارهٔ کشته‌شدن حسین بن علی و مصائب اهل بیت است. هنر تعزیه از یک‌سو به بالندگی تئاتر در ایران کمک کرده و از …

Read More »

مردان اربعین

گزارش تصویری دوم در مورد حضور مردان در اربعین می باشد.خیلی دلم میخواد متنی بنویسم که حق مطلب را ادا کرده باشم. ولی هرچه تلاش میکنم بیشتر به این نتیجه می رسم که این حرکت عظیم بزرگتر از توان کلام من است.

Read More »