Breaking News

کارگاه عکاسی حیات وحش-Wildlife Photography Workshop

آموزش خصوصی عکاسی حیات وحش

در صورت تمایل میتوانید درخواست نماید گارگاه عکاسی حیات وحش بصورت خصوصی برای شما برگزار گردد. برای اطلاع از نحوه و هزینه های برگزاری کارگاه پیغام بگذارید.

Read More »

کارگاه عکاسی حیات وحش-Wildlife Photography Workshop

این قسمت با هدف برگذاری کارگاه های عکاسی حیات وحش در سال ۱۳۹۵ راه اندازی شده است.اطلاع رسانی کلیه فعالیتهای مربوط به ثبت نام وبرگذاری کارگاه عکاسی حیات وحش در این قسمت انجام می گردد. اولین کارگاه عکاسی حیات وحش من در سال ۱۳۹۵ در استان هرمزگان در منطقه خور آذینی خواهد بود. ضرفیت این کارگاه ۴ نفر و مدت ان …

Read More »